Pylimų biblioteka

Kontaktiniai duomenys

Slėnio g. 26, 21385 Pylimų kaimas, Vievio seniūnija, Elektrėnų savivaldybė
Tel. +370 686 03839
El. paštas:
Facebook

 

Naujienos

Renginių archyvas

Trumpa istorija

1955 m. įkurta Balceriškių klubas-skaitykla. Jai vadovavo A. Žukas. Pradžioje biblioteka gavo 300 knygų, skaitykloje skaitė apie 70–80 skaitytojų.

1957 m. buvo pastatyti Balceriškių kaimo kultūros namai, kuriuose įsikūrė biblioteka. A. Žukui perėjus dirbti į kultūros namus, buvo paskirta nauja vedėja – Tuzikaitė. Kaimo bibliotekoje lankėsi 183 skaitytojai.

1969 m. bibliotekos vedėja tapo Jadvyga Grigonienė. Jai vadovaujant, bibliotekinė veikla iš esmės pakito teigiama linkme. Vedėja meniškai apipavidalino fondus, papuošė interjerą liaudies motyvais, suredagavo katalogus. Dalyvavo Vilniaus zonos bei respublikiniuose konkursuose ir buvo įvertinta prizinėmis vietomis, įvairiais diplomais bei dovanomis.

1991 m. biblioteka iš kultūros namų perkelta į Pylimų kaimą, Balceriškių tarybinio ūkio administracinį pastatą.

1992 m. biblioteka perkelta į naujas kaimo vaikų darželio-mokyklos patalpas, kuriose yra iki šiol.

2000 m. įkūrus naują Elektrėnų savivaldybę, Balceriškių biblioteka tapo naujai įkurtos Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos filialu.

2007 m. laimėjus VIPT (Viešosios interneto prieigos taškas) projektą, bibliotekoje buvo įrengtos kompiuterinės darbo vietos vartotojams su prieiga prie interneto.

Nuo 2008 m. bibliotekoje veikia internetinis ryšys.

2012 m. bibliotekininkė Jadvyga Grigonienė išėjo į pensiją ir iki 2015 m. bibliotekos veiklą tęsė Milda Pukalskaitė, o nuo 2015 m. rugpjūčio mėnesio iki šiol čia dirba Janina Kandratavičienė.

2022 m. gruodžio mėnesį Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Balceriškių filialas pervadintas į Pylimų kaimo filialą.

Veikla

Pylimų kaimo biblioteka plėtoja įvairią kultūrinę veiklą, čia vyksta edukaciniai renginiai suaugusiems ir vaikams, literatūrinės parodos, susitikimai su kūrėjais, naujai gautų knygų pristatymai, robotikos užsiėmimai, įvairios tradicinės šventės bei rašytojų, poetų jubiliejai. Biblioteka su savo renginiais prisideda prie įvairių respublikinių projektų tai „Šiaurės šalių literatūros savaitė“, „Nepatogus kinas“, „Lietuvių kalbos dienos“, „Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė“, „Knygų Kalėdos“ ir kt. . 2020 m. gegužės mėnesį bibliotekoje atnaujinta kompiuterinė įranga vartotojams, todėl gyventojai yra nuolat skatinami išmaniai naudotis internetu bei atnaujinti ir pagilinti jau turimas kompiuterines žinias. Prieš keletą metų bibliotekoje įsikūrė senjorų ir visai neseniai jaunų šeimų klubai, kurie sėkmingai gyvuoja ir tęsia savo veiklą. Pylimų biblioteka aktyviai bendradarbiauja su Pylimų lopšelio-darželio kolektyvu, Pylimų, Kurkliškių kaimo bendruomenėmis, „Pylimėlio“ kaimiškos muzikos kapela. Su šiais kolektyvais yra vykdomi bendri projektai, kuriuos palankiai vertina ir Pylimų kaimo gyventojai, ir bibliotekos lankytojai. Visi renginiai yra viešinami bibliotekos „Facebook“ paskyroje bei spaudoje. Bibliotekoje yra rengiami ir saugomi kraštotyriniai darbai, ypatingas dėmesys skiriamas savo krašto kultūros paveldo rinkimui.