Spaudinių paroda „Vasario 16-oji – Laisvės ir vienybės diena“

Data: 2024-02-01, pabaigos data: 2024-02-29

Kategorija: Parodos

Kur vyksta: Elektrėnų biblioteka (Abonementas)

Spaudinių paroda „Vasario 16-oji – Laisvės ir vienybės diena“.
Vasario 16-oji – išskirtinė diena mūsų tautai ir valstybei. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba savo posėdyje paskelbė „atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę“. Šiam istoriniam įvykiui paminėti pristatome knygų parodą. Parodoje pristatomi leidiniai, skirti pirmajam Nepriklausomos Lietuvos dešimtmečiui bei šimtmečiui paminėti.