Kraštotyra

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje renkami, tvarkomi ir saugomi įvairūs kraštotyros dokumentai, sisteminama informacija apie Elektrėnų kraštą, rūpinamasi jos sklaida.
Kraštotyros leidinių fonde – kraštiečių knygos, knygos apie kraštiečius, leidiniai, skirti Elektrėnų krašto istorijai, literatūrai, švietimui, kultūrai. Fondą sudaro daugiau kaip 1200 egz. dokumentų. Čia saugomi ir bibliotekos rengti kraštotyros darbai: teminiai bei kraštiečiams skirti aplankai. Jų bibliotekoje yra daugiau kaip 100. Kraštotyros fonde kaupiama knygų su autorių autografais kolekcija.
Informacija apie kraštą saugoma Kraštotyros kartotekoje. Joje galime rasti bibliografinius įrašus nuo bibliotekos įkūrimo iki 2005 metų. Nuo 2003 m. kiekvieną savaitę į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką siunčiami bibliografiniai analiziniai įrašai iš regioninių laikraščių „Elektrėnų žinios“ ir „Elektrėnų kronika“, kurie prieinami per portalą ibiblioteka.lt. Čia galima rasti bibliografinius įrašus apie Elektrėnų kraštą, parengtus iš bibliotekoje gaunamų leidinių: knygų, periodinių leidinių, dokumentų skaitmeninėse laikmenose. Parengta daugiau kaip 42 500 kraštotyrinių bibliografinių įrašų.
Nuo 2008 metų partnerių teisėmis dalyvaujama Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos rengiamame projekte – Vilniaus apskrities kraštotyros portalo „VILNIJOS VARTAI“ – www.vilnijosvartai.lt – kūrime. Rengiama informacija apie Elektrėnų savivaldybės vietoves. Parengta apie 100 tekstų.
Bibliografai ieško informacijos apie respublikoje leidžiamus kraštotyros leidinius, teikia pasiūlymus dėl jų įsigijimo bibliotekai.

Rengiami projektai, kraštotyros, bibliografijos darbai apie žymius Elektrėnų krašto žmones, reikšmingus įvykius. Organizuojami susitikimai su kraštiečiais, rengiamos dokumentų parodos literatūrai apie kraštą populiarinti.
Šiame sektoriuje kaupiama medžiaga apie biblioteką, rašoma Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos istorinė kronika.

Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos struktūriniuose padaliniuose esančių nepublikuotų kraštotyros darbų, teminių kopijų aplankų bibliografiniame sąraše suregistruota nemaža dalis rankraštinės medžiagos, nuotraukų albumų, publikacijų kopijų aplankų apie Elektrėnų krašto gyventojus ir vietoves, kitas sritis. Į sąrašą įtraukti ir sovietmečiu parengti darbai. Jie, nors persmelkti to laiko ideologija, yra savotiškas istorijos liudijimas.

Kai kurie darbai yra suskaitmeninti, t. y. pateikiami ištisiniai tekstai. Taip pat suskaitmeninta keletas labai mažais tiražais išleistų, retesnių kraštotyros leidinių, kurių daugumą yra parengę bibliotekų darbuotojai.

Parengė J. Volungevičienė