Garsinės knygos

Negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto išduodame Lietuvos audiovizualinės bibliotekos (LAB) specialiųjų formatų leidinius:

  • garsines knygas ir žurnalus (mp3 formatu įgarsinti knygos ar žurnalo tekstai, patalpinti virtualioje bibliotekoje ELVIS ar įrašyti į kompaktinį diską (CD) ar kitą laikmeną);
    (naudojimosi ELVIS virtualia biblioteka instrukcijos)
  • leidinius Brailio raštu (leidiniai, kuriuose tekstas pateikiamas akliesiems pritaikytu iškilių taškų – Brailio – šriftu);
  • leidinius padidintu šriftu (silpnaregiams skirti didesnio šrifto (nuo 16 punktų) leidiniai);
  • leidinius DAISY formatu (daugiafunkciai leidiniai, kuriuose galima susirasti reikiamą teksto vietą pagal paieškos žodį ar frazę, atlikti žymėjimus);
  • liečiamąsias (taktilines) knygas (knygos su liečiamosiomis iliustracijomis).

Lietuvos audiosensorinė biblioteka (LAB) yra specialioji valstybinės reikšmės biblioteka, kurios paskirtis – tenkinti asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, kultūrinius ir informacinius poreikius.

Daugiau informacijos – Elektrėnų bibliotekoje, arba tel. +370 678 84 988, el. paštu