Jaunimo informavimas ir konsultavimas (JIK)

Dažnai mes nežinome, ko norime, nes nežinome, iš ko galime rinktis. Mūsų darbas – jus informuoti, apie tai kas prieinama ir apie tai, kas įmanoma.

Tikslas

Pagrindinis jaunimo informavimo ir konsultavimo tikslas yra padėti jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų priėmimą. Tai remiasi tuo, kad neįmanoma priimti tvirto sprendimo nežinant visų esančių galimybių ir alternatyvų. Tačiau čia nesustojama – skirtingų galimybių žinojimas yra tik pirmas žingsnis, po kurio seka skirtingų variantų įvertinimas, palyginimas platesniame kontekste ir suderinimas su jauno žmogaus galimybėmis, įgūdžiais ir siekiais. Visiems šie žingsniai yra sudėtingi, ypač jie sudėtingi jauniems žmonėms, kurie dar formuojasi kaip asmenybės ir su jais susiduria pirmą kartą.

Bendrinis jaunimo informavimas ir konsultavimas apima konsultacijas šiomis temomis:

  • Išsilavinimas (pvz.: vidurinis, profesinis ugdymas, studijos, kalbų mokymasis, neformalus ugdymas).
  • Jaunų žmonių teisės ir pareigos (pvz.: kaip piliečio, žmogaus, šeimos nario, vartotojo).
  • Internetinis (informacinis) raštingumas (pvz.: informacijos paieška, naudojimosi kompiuteriu ir naršymo internete pagrindai, saugumas internete).
  • Laisvalaikis ir įsitraukimas į visuomeninę veiklą (pvz.: vasaros stovyklos, renginiai, jaunimo ir su jaunimo dirbančios organizacijos).
  • Socialinių problemų sprendimo klausimai (pvz.: pagalbą teikiančios institucijos).
  • Psichologinės pagalbos teikimo klausimai.
  • Sveikatos, jaunimo psichinės, reprodukcinės sveikatos klausimai.
  • Jaunimo finansinio raštingumo ir verslumo klausimai (pvz.: asmeninių finansų valdymas, atsakingas skolinimasis, verslo pradėjimas).
  • Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija.
  • Jaunimo užimtumo klausimai (įsidarbinimo galimybės).

Mes esame čia tam, jog suteiktumėme reikiamos informacijos ar nukreiptumėme reikiama linkme. Darbuotoja konsultuoja individuliai ir grupėse.