Registracija ir aptarnavimas

Registracija

Skaitytojo pažymėjimas

 • Skaitytojo pažymėjimas yra NEMOKAMAS;
 • Praradus pažymėjimą, įsigyjamas naujas. Naujo pažymėjimo kaina – 2 eurai;
 • Skaitytojo pažymėjimą įsigyti ar pasikeisti galima ne tik ESVB, bet ir portale ibiblioteka.lt;
 • Pažymėjimas galioja visose Lietuvos viešosiose bibliotekose, jose užsiregistravus;
 • Negalima naudotis kito skaitytojo pažymėjimu, perduoti jo kitam asmeniui.

Turėdami skaitytojo pažymėjimą galite: 

 • Užsisakyti, rezervuoti ir pasiskolinti ESVB dokumentus, pratęsti jų skolinimo terminą;
 • Skolintis leidinius į namus iš Abonemento, Meno, Informacinio, Vaikų ir jaunimo literatūros fondų, filialų fondų;
  • iš Abonemento, Meno, Informacinio fondų – ne daugiau kaip 7 knygas 45 dienų laikotarpiui;
  • iš Vaikų ir jaunimo literatūros fondo – ne daugiau kaip 5 knygas 40 dienų laikotarpiui;
  • į namus pasiskolintas knygas galima pratęsti 30 dienų, išskyrus atvejus, kai yra laiku negrąžintų dokumentų arba bibliotekos dokumentas yra užsakytas ar rezervuotas kito vartotojo.
 • Vartotojui panaudai išduodamas tik vienas to paties pavadinimo ir laidos bibliotekos dokumento egzempliorius;
 • Nuotoliniu būdu naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis pagal duomenų bazės tiekėjo licencinėje sutartyje nustatytas teises ir sąlygas;
 • Naudotis ESVB kompiuteriais, viešąja interneto prieiga;
 • Užsakyti leidinius iš kitų Lietuvos ir pasaulio bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą (TBA) (TBA taisyklės);
 • Naudotis mokamomis ESVB paslaugomis (mokamų paslaugų įkainiai);
 • Kt.

Reglamentuojantys dokumentai