Pastrėvio biblioteka

Kontaktiniai duomenys

Mokyklos g. 15, 21332 Pastrėvio kaimas, Pastrėvio seniūnija, Elektrėnų savivaldybė
Tel. +370 686 06042
El. paštas:
Facebook

 

Naujienos

Renginiai

Renginių archyvas

Istorija

Pastrėvio biblioteka įkurta 1952 metais. Iki 2000 m. gegužės mėn. priklausė Trakų raj. savivaldybės viešajai bibliotekai, o įsteigus naują Elektrėnų savivaldybę, tapo naujos viešosios bibliotekos filialu.

2005 m. bibliotekoje buvo įsteigtas Viešosios interneto prieigos taškas (VIPT). Elektrėnų SVB laimėjo 6 Phare projektus „Viešųjų interneto prieigos taškų steigimas kaimiškose vietovėse“. Buvo sumontuoti modernūs baldai, gauti kompiuteriai bei daugiafunkcinis aparatas. Įdiegus prieigą prie interneto, buvo jaučiamas dar didesnis bibliotekos reikalingumas.

Biblioteka – ugdymo proceso pagalbininkė. Palaikomas glaudus ryšys su mokyklos bendruomene, rengiami bendri renginiai, projektai. Bibliotekoje sukaupta beveik 9000 fiz. vnt. dokumentų, prenumeruojami 20 pavadinimų periodiniai leidiniai, veikia žaisloteka mažiausiems lankytojams. Biblioteka kaupia ir saugo universalų mikrorajono gyventojų poreikius tenkinantį spaudinių ir kitų dokumentų fondą.

2018 m. bibliotekoje užregistruoti 245 vartotojai, apsilankė 7612 lankytojų. Vartotojams per metus išduota 8726 dokumentai.

Atsižvelgiant į šių dienų aktualijas bibliotekoje organizuojama įvairių renginių suaugusiems ir vaikams. Pastrėvio kraštotyrininkė, etnografinio ansamblio „Vuolasta“ vadovė Laima Tidikienė bibliotekoje pristatė savo knygeles „Pastrėvio apylinkės istorija“, „Trys apybraižos“, „Strėvininkai, šio krašto Lietuvos savanoriai“, knygą „Elektrėnai“ (buvo viena iš sudarytojų). Jos vadovaujamas etnografinis ansamblis „Vuolasta“ nuolat dalyvauja bibliotekoje organizuojamuose renginiuose.

2002 gruodžio 12 d. metais biblioteką su dovanomis aplankė Alma Adamkienė. Ji padovanojo daug gražių ir vertingų enciklopedinių-informacinių leidinių.

Bibliotekoje lankėsi rašytojai Edmundas Malūkas, Vytautas Račickas, daug vietinių literatų: Ona Rasutė Šakienė, Onutė Kulbokienė, Vladislava Kursevičienė, Ona Gražina Maleravičienė, Onutė Mozūraitienė, Genovaitė Žigutienė, Nijolė Ustilienė, Kęstutis Rėklys.

2012 m. bibliotekoje įdiegta programa LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema), visas fondas rekataloguotas, vartotojai aptarnaujami elektroniniu būdu.

Bibliotekoje stengiamasi sukurti patrauklios, šiuolaikinės, patogios darbui, poilsiui, mokymuisi ir saviraiškai įstaigos atmosferą, paskatinti informacija ir literatūra domėtis kuo platesnį gyventojų ratą.

Nuo 1993 metų bibliotekoje vartotojus aptarnauja Danutė Kananavičienė.