Laikraštis „Elektrėnų žinios“

Savaitraštis skelbia straipsnius apie savivaldybės visuomeninį, politinį, švietimo, sporto gyvenimą, kalbina įvairių žanrų žmones.