Kazokiškių biblioteka

Kontaktiniai duomenys

Mokyklos g. 1, 21354 Kazokiškių kaimas, Kazokiškių seniūnija, Elektrėnų savivaldybė
Tel. +370 672 13227
El. paštas:
Facebook

 

Naujienos

Renginiai

Renginių archyvas

Istorija

Kazokiškių biblioteka įkurta 1947 m. Iš pradžių ji veikė buvusiose Kazokiškių bažnyčios klebonijos patalpose, vėliau – kultūros namuose. 1975 m. Trakų kultūros skyriaus vedėjo Juliaus Pulausko dėka prie kultūros namų buvo pastatytas priestatas, skirtas bibliotekai. Vėliau bibliotekai dar ne kartą kraustėsi iš vienų patalpų į kitas, keitėsi darbuotojai. Pradžioje dirbo bibliotekininkė Frosia, vėliau – Vilija Kajėnaitė-Bukauskienė, Ermildas Račkauskas ir Danutė Kanevičienė. 1964–1979 m. bibliotekai vadovavo Vaclava Maželienė. Nuo 1979 m. iki 2016 m. dirbo Irena Voverienė. Nuo 2016 m. iki šiol dirba Daiva Pileckienė.

Biblioteka visą laiką daug dėmesio skyrė knygai, skaitymo skatinimui. Kraštietis Stasys Sabonis, apsilankęs vaikystės bibliotekoje, padovanojo savo verstų knygų. Buvo apsilankęs ir jo sūnus Arvydas Sabonis, kuris papildė kraštotyros rinkinį tėvo nuotraukomis ir knygomis.

1991 m. kaimo biblioteka sujungta su mokyklos biblioteka ir nuo tada ji įsikūrusi mokyklos patalpose.

Iki 2000 m. gegužės mėn. biblioteka priklausė Trakų rajono savivaldybės bibliotekai, o įsteigus naują Elektrėnų savivaldybę, biblioteka tapo naujos viešosios bibliotekos filialu.

Laimėjus VIPT projektą, 2005 m. gegužės mėnesį bibliotekoje atidarytas Viešasis interneto prieigos taškas. Skaitytojai galėjo naudotis kompiuteriais. Vyko ir iki šiol vyksta kompiukerinio raštingumo mokymai.

2009 m. Kazokiškių filialo vyr. bibliotekininkę Ireną Voverienę už puikią 30 metų bibliotekinę veiklą darbo jubiliejaus proga pasveikino LR Vyriausybės kancleris D. Matulionis.

2010 m. bibliotekoje įdiegta LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema) programa, nuo 2011 m. vartotojai aptarnaujami automatizuotai.

2013 m., įkūrus daugiafunkcinį centrą, bibliotekos patalpos buvo išplėstos, atliktas remontas. Čia iki šiol veikia Kazokiškių biblioteka.

2022 m. bibliotekoje buvo sukaupta 9618 egz. spaudinių ir kitų dokumentų fondas, renkama ir saugoma kraštotyros medžiaga apie Kazokiškių seniūniją. Biliotekoje organizuojami įvairūs renginiai, eksponuojamos rankdarbių fotografijų, piešnių bei lietratūrinės parodos.

1997 m. susikūrė ir iki šiol gyvuoja bibliotekos moterų klubas „Gabija“, kuri iki šiol aktyviai dalyvauja bibliotekos gyvenime. 2022 m. moterų klubas paminėjo 25-ąsias metines, o biblioteka atšventė 75-ąją sukaktį.