Laikraštis „Lietuvos rytas“

„Lietuvos rytas“  – Lietuvos dienraštis, leidžiamas nuo 1990 m. sausio 1 d. Spausdinamas Lietuvos ryto spaustuvėje. „Lietuvos ryto“ tiražas yra vienas didžiausių šalyje. Dienraščio tiražas darbo dienomis (antradieniais ir ketvirtadieniais) yra 17 tūkst., šeštadieniais – 55 tūkst. egzempliorių[2]. Kartu su dienraščiu pasirodo žurnalai „Stilius“, „Stilius plius“, „Savaitgalis“ ir laikraščio priedai: „Rytai-Vakarai“, Vilniaus ir Trakų rajono priedas „Sostinė“, Kauno – „Laikinoji sostinė“.