Žebertonių biblioteka

Kontaktiniai duomenys

Mokyklos g. 5, 26138 Žebertonių kaimas, Elektrėnų seniūnija, Elektrėnų savivaldybė
Tel. +370 672 13167
El. paštas:
Facebook

Naujienos

Renginiai

Renginių archyvas

Trumpa istorija

1950 m. Žebertonių kaime atidarytas klubas-skaitykla.

1950–1951 m. dirbo pirmoji skaityklos vedėja M. Brazauskienė.

1956 m. klubas-skaitykla pervadinta į biblioteką.

1951–1969 m. darbą perėmė J. Strasevičienė.

1969–1996 m. bibliotekoje toliau dirbo O. Kasperavičiūtė–Vaigauskienė.

1996–2002 m. darbą tęsė A. Vinciūnienė.

2000 m. gegužės mėn. Trakų raj. SVB biblioteka tapo Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos filialu.

2002–2006 m. dirbo A. Striaupienė.

Nuo 2006 m. gegužės mėnesio pradėjo dirbti Irena Kubilinskienė. Bibliotekoje rengiami įvairūs vaikų vaidinimai, organizuojami renginiai, kuriami filmai apie aktyvų bendruomenės gyvenimą.

2007 m. biblioteka perkelta į naujai suremontuotas patalpas.

2008 m. įdiegtas internetas pagal projektą „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“. Sukurtos 5 viešos interneto prieigos vietos, įsigyti kompiuteriai, daugiafunkcinis įrenginys.

2011 m. kompiuterinio raštingumo kursuose „Lietuvos E. piliečiui – paslaugos internete“ filialo vedėja apmokė 16 gyventojų.

2011 m. dalyvauta projekto „Bibliotekos pažangai“ konkurse „Skaitmeniniai bendruomenių pasakojimai“, laimėta skaitmeninė filmavimo-fotografavimo įranga, sukurtas filmas „Tremtinio Alekso Sabonio prisiminimai“.

2016 m. pažymėtas 60-asis Abromiškių bibliotekos jubiliejus.

2019 m. kompiuterinio raštingumo kursuose „Prisijungusi Lietuva“ filialo vyresn. bibliotekininkė apmokė 30 gyventojų.

2022 m. Abromiškių bibliotekos pavadinimas pakeistas į Žebertonių.

2023 m. pradėjo veikti TBA paslauga skaitytojui. Biblioteka rūpinasi kurjerio paslauga ir siuntimo apmokėjimu.

Veikla

Bibliotekoje sukaupta daugiau kaip 8,6 tūkst. fiz. vnt. dokumentų, prenumeruojama 17 pavadinimų leidiniai. Kaupiama ir saugoma universalų mikrorajono gyventojų poreikius tenkinanti kraštotyros medžiaga apie Abromiškių ir Žebertonių kaimus, jų istoriją, kultūrą ir žmones. 2011 metais bibliotekai laimėjus skaitmeninę filmavimo ir fotografavimo įrangą, bibliotekoje kaupiami filmai apie vietinio kaimo įžymius žmones, įrašai apie vykstančius renginius, aktualų bendruomenės gyvenimą. Sukaupta 54 vnt. DVD+R diskų-įrašų kolekcija, 18 vnt. kraštotyros aplankų. Visa tai saugoma kraštotyros fonde.

Žebertonių biblioteka – Žebertonių, Abromiškių ir Migučionių kaimų kultūros židinys. Pagrindiniai skaitytojai ir renginių lankytojai yra vietiniai kaimo gyventojai. Biblioteka yra įsikūrusi buvusios Žebertonių mokyklos pastate, kartu su Žebertonių kaimo bendruomene, skaitytojams patogioje vietoje. Aptarnauja įvairių grupių lankytojus. Daug dėmesio skiriama darbui su skaitytojais vaikais. Bibliotekoje nuolat ir gausiai lankosi vaikai. Jiems malonu jaukiose ir šiltose patalpose turiningai leisti laisvalaikį. Čia yra įvairių žaislų patiems mažiausiems, stalo žaidimų, 2017 m. įgytas „Monopolis – išmanioji bankininkystė“ pritraukia ne tik vaikus, bet ir suaugusius susiburti bendram žaidimui, yra galvosūkių ir kryžiažodžių – vyresniems. Čia apsilankę suaugusieji ir vaikai gali nemokamai naudotis internetu, skaityti žurnalus ir ruošti pamokas, atlikti įvairias užduotis, kurioms reikalinga papildoma informacija. Bibliotekoje – laisvas priėjimas prie fondų. Interneto lankytojai gali užsirašyti iš anksto. Neįgalieji ir senyvo amžiaus žmonės aptarnaujami namie knygnešių pagalba. Rengia literatūros parodas, teikia informaciją, atsako į bibliografines užklausas. Skaitytojams rengiamos išvykos, susitikimai su krašto šviesuoliais, poetais, vyksta renginiai paminint Lietuvos valstybines, skelbiamų metų ir lietuvių liaudies tradicines šventes. Tai kas metai vykstantys lietuvių liaudies dainų, papročių, prisiminimų vakarai.

Kviečiame apsilankyti bibliotekos paskyroje internete! https://www.facebook.com/zebertonys.abromiskiubiblioteka

Čia viešinami renginiai – publikuojami įvykusių renginių straipsniai ir nuotraukos.