Elektrėnų biblioteka

Kontaktiniai duomenys

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos

Skaitytojų aptarnavimo skyrius

Informacijos stalas +370 667 62 118
Skyriaus vedėja +370 678 84 988 (renginių, parodų organizavimas, patalpų ir erdvių rezervacija ir kt.)
Vaikų ir jaunimo erdvė +370 665 92466 (edukacijų, ekskursijų rezervavimas, registracija į užsiėmimus ir kt.)

El. paštas: Facebook | Instagram

Draugystės g. 2, LT-26110 Elektrėnai

 

Biblioteka neaptarnauja skaitytojų valstybinių švenčių dienomis, paskutinę mėnesio darbo dieną (švaros diena).

Prieššventinę dieną biblioteka dirba viena valanda trumpiau.

Erdvės:

  • 1 aukštas: Informacijos ir aptarnavimo punktas (skaitytojų registracija, knygų išdavimas, konsultacijos, dokumentų grąžinimas, kt. informacija), Periodikos skaitykla, kompiuterizuotos darbo vietos, Išmanioji erdvė, Laisvalaikio erdvė (informacinis ir užsienio kalbų dokumentų fondas).
  • 2 aukštas: Abonementas (suaugusiųjų literatūros fondas); Vaikų ir jaunimo erdvė (vaikų ir jaunimo literatūra);
  • 3 aukštas: Menų erdvė (meno literatūra), Kraštotyros skaitykla (kraštotyros dokumentų fondas).

Naujienos

Renginiai

Renginių archyvas

APIE ESVB

Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka įsteigta Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Elektrėnų savivaldybės įstaigų steigimo“ Nr. 34, 2000-05-31, buvusio miesto bibliotekos-filialo patalpose. Direktore paskirta Genė Dapkevičienė, buvusi filialo vedėja. Elektrėnų SVB priklauso: 1 miesto ir 10 kaimo filialų. Elektrėnų SVB kaupia ir saugo universalų krašto poreikius tenkinantį spaudinių ir kitų dokumentų fondą, renka ir saugo kraštotyros medžiagą apie visą Elektrėnų savivaldybę. Bibliotekoje rengiamos parodos, organizuojami renginiai, teikiama įvairi informacija.

Misija – skatinti bendruomenės skaitymą, žinių visuomenės kūrimą, rūpintis jos švietimu, užtikrinant saviraiškos laisvę, teisę gauti informaciją, suteikiant galimybę visiems ir kiekvienam Elektrėnų savivaldybės gyventojui naudotis viešosios bibliotekos ir jos filialų informaciniais ištekliais, dokumentų fondais ir sukauptais krašto kultūros paveldo šaltiniais, racionaliai panaudojant turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius.
Vizija – viešoji biblioteka – patraukli, saugi ir patogi darbui, saviraiškai, poilsiui ir mokymuisi, skirta įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms.

Bibliotekos plėtros strateginiai tikslai ir uždaviniai:
– Didinti gyventojų sutelkimą į bibliotekas, gerinant paslaugų kokybę, sukuriant visoms gyventojų grupėms prieinamą viešosios bibliotekos tinklo paslaugų sistemą, ugdant gyventojų informacinį raštingumą.
– Įrengtiir išlaikyti modernią, jaukią bei šiuolaikišką viešosios bibliotekos ir filialų patalpų infrastruktūrą, teikiančią vartotojams galimybę patogiai, laisvai ir sistemingai dirbti, mokytis, ilsėtis bibliotekoje.
– Sukurti pažangią informacinių technologijų infrastruktūrą viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose, plėtoti informacinę visuomenę, įgyvendinant gyventojų teisę į informacijos ir žinių prieigą.
– Komplektuoti dokumentų fondą, laikantis kokybės ir aktualumo principo bei atsižvelgiant į gyventojų poreikius.
– Kaupti kraštotyros spaudinių fondą, rengti kraštotyros darbus.
– Organizuoti savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį bei informacinį aptarnavimą. Sudaryti galimybę vartotojams naudotis Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos, jos filialų ir kitų Lietuvos bibliotekų fondais.
– Dalyvauti formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bei tobulinant LIBIS.
– Organizuoti su bibliotekų veikla susijusius kultūrinius, literatūrinius ir edukacinius renginius.
– Rengti bei įgyvendinti investicinius projektus bibliotekų veiklos srityje, ieškoti papildomo finansavimo.
– Teikti neformalaus ugdymo paslaugas.
– Kurti naujas ir tobulinti esamas bibliotekos paslaugas, paremtas nustatytais vietos bendruomenių poreikiais.
– Bendradarbiauti su savivaldybės meno, švietimo, kultūros, jaunimo ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis.
– Nuolat tirti gyventojų poreikius, tobulinti bibliotekos darbą, kelti bibliotekos darbuotojų kvalifikaciją.
– Sudaryti galimybę bibliotekų vartotojams nemokamai naudotis kompiuterinėmis technologijomis bei internetu.
– Gerinti bibliotekos įvaizdį, bendradarbiauti su vietos bendruomene.
– Nuolat ieškoti būdų kaip atnaujinti bibliotekų patalpas bei materialinę bazę.

Savivaldybės viešoji biblioteka yra bibliografinio, informacinio ir metodinio darbo centras. VB skyriai yra atviri visiems.

Istorija

1967 m. rugsėjo 1 d. Trakų rajono kultūros skyriaus vedėjo įsakymu bibliotekininke Elektrėnuose paskirta Vanda Petrauskaitė, o rugsėjo 12 d. – pirmąja bibliotekos vedėja tapo Julija Navickaitė-Malūnavičienė.

Elektrėnų miesto biblioteka įkurta 1967 m. lapkričio mėnesį kaip Trakų rajono bibliotekos filialas. Ji veikė tuometinėse Pašto patalpose (Rungos g. 8) – viename 33 kv. m. kambaryje. Bibliotekos fonde buvo 2745 knygos, bibliotekoje registruoti 906 skaitytojai.

1968 m. vasario 1 d. Elektrėnų bibliotekoje pradėta aptarnauti skaitytojus. Lietuvos VRE profsąjunginės bibliotekos bibliotekininkė L. Tarakevič tapo pirmąja bibliotekos skaitytoja.

1976 m. biblioteka persikėlė į didesnes patalpas Komjaunimo 22 (dabar Rungos g. 22). Įsteigtas Vaikų literatūros skyrius. Bibliotekai gavus trečią etatą, iš Trakų bibliotekos Ausieniškių filialo darbui su vaikais buvo perkelta Genė Dapkevičienė.

1977 m. Trakų rajono (kuriam tuomet priklausė ir Elektrėnai) bibliotekos pradėjo dirbti centralizuotoje sistemoje. 1979 m. G. Dapkevičienė tapo Elektrėnų miesto bibliotekos vedėja.

1986 m. šešiuose bendrabučio kambariuose įrengtos naujos patalpos bibliotekai.

1989 m. Elektrėnų biblioteka gavo knygų iš JAV, išleistų Lietuvoje 1900–1946 m., kolekciją

2000 m. gegužės 31 d. įsteigta Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka, direktore tapo G. Dapkevičienė (iki iki 2017).

2000 m. prie bibliotekos iki 2003 metų gruodžio 17 d. buvo prijungtas Literatūros ir meno muziejus, veikęs „Ąžuolyno“ vidurinėje mokykloje.

Nuo 2005-ųjų sausio pradžios skaitytojai aptarnaujami naudojantis LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemiu.

2004 m. spalio 4 d. buvo padėtas bibliotekos priestato kertinis akmuo, bibliotekos techninį projektą parengė UAB „JAS“ iš Kauno, projekto vadovas – V. Juozaitis, architektas – elektrėnietis M. Rašimas. Statybos darbai pradėti 2004 m., baigti – 2007 m. birželio 30 d.

Naujojo bibliotekos pastato pirmajame aukšte įrengta 160 vietų konferencijos salė, periodikos bei interneto skaityklos suaugusiems, antrajame – Vaikų literatūros skyrius su kompiuterių sale bei Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriumi, trečiajame aukšte įrengtos meno ir užsienio kalbų, Informacijos ir kraštotyros skaityklos, taip pat yra Spaudinių komplektavimo skyrius bei bibliotekos administracija.

2007 m. gegužės 4 d. ., prieš atveriant duris naujai bibliotekai suorganizuota pirmoji (tapusi tradicine) knygų mugė.

2007 m. rugsėjo 11 dieną įvyko naujojo bibliotekos pastato atidarymas.

Biblioteka aktyviai dalyvauja B. ir H. Geitsų ir LR Vyriausybės finansiniame projekte „Bibliotekos pažangai“. Projektas „Bibliotekos pažangai“ suteikė galimybė VB ir filialams atnaujinti programinę bei kompiuterinę įrangą ir naudotis spartesniu interneto ryšiu gerinant bibliotekų socialines paslaugas. Viešoji biblioteka gavo 10 stacionarių ir 3 nešiojamus kompiuterius, 1 daugiafunkcinį įrenginį bei bevielio ryšio įrangą.

2009 m. biblioteka įgyvendino Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje skelbtą ir laimėtą projektą „Elektrėnai – kuriantis Europos miestas“, skirtą Europos dienai ir Lietuvos 5-erių metų narystės ES sukakčiai paminėti. Organizuota konferencija. 2009–2019 m. kasmet laimėti ir vykdyti projektai Europos dienai paminėti.

2010 m. kovo mėn. šešiose Lietuvos viešosiose bibliotekose, tarp jų ir Elektrėnuose, buvo įdiegta ir pradėjo veikti pirmoji Lietuvoje viešųjų bibliotekų savitarnos sistema: pastatyti apsauginiai varteliai, įrengtos 3 RIFID (interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti bei gauti viešosiose bibliotekose) personalo darbo vietos, RIFID dokumentų išdavimo/grąžinimo įrenginys vartotojams, fondų patikros įrenginys ir dokumentų grąžinimo spinta, įdiegtos dokumentų išdavimo/grąžinimo savitarną užtikrinančios technologijos – radijo dažnio identifikavimo (RIFID) ir elektromagnetinė, taip sudarytos galimybės dokumentus grąžinti neatsižvelgiant į bibliotekos darbo laiką ir be bibliotekininko pagalbos. Bibliotekoje sukurta ir veikia bibliotekos vartotojų automatinio informavimo sistema, siunčianti pranešimus apie tai, kad baigiasi dokumentų išdavimo terminas ir skaitytojas gali į automatiškai pratęsti. Bibliotekoje sukurta ir veikia bibliotekos vartotojų automatinio informavimo sistema, siunčianti pranešimus apie tai, kad baigiasi dokumentų išdavimo terminas ir skaitytojas gali į automatiškai pratęsti.

2019 m. bibliotekos direktoriumi tapo Rokas Gulbinas.