Kietaviškių biblioteka

Kontaktiniai duomenys

Bažnyčios g. 14, 21413 Naujųjų Kietaviškių kaimas, Kietaviškių seniūnija, Elektrėnų savivaldybė
Tel. +370 690 41485
El. paštas:
Facebook

Naujienos

Renginiai

Renginių archyvas

 

Istorija

1948 m. Kietaviškių biblioteka įkurta Mickevičienės namuose Naujųjų Kietaviškių kaime. Jai vadovavo Domicelė Šiškauskaitė. Bibliotekoje tuo metu buvo apie 40 skaitytojų ir 310 knygų.

1949 m. bibliotekai pradėjo vadovauti Veronika Laimutytė, o nuo 1950 m. – Aldona Laimutienė. Biblioteka persikėlė į Adelės Lipnickaitės namus. Joje buvo jau 540 knygų. 1952 m. biblioteka perkelta į Juozo Laimučio namą, o 1955 m. į Kietaviškių apylinkės vykdomajam komitetui priklausančias patalpas.

1961 m. bibliotekoje pradėjo dirbti Aleksandra Kertenytė-Stankevičienė, kuri šį darbą dirbo 44 metus.

1967 m., kai buvo pastatytas naujasis vykdomojo komiteto pastatas Kietaviškėse, patalpos buvo paskirtos ir bibliotekai. Vėliau keletą metų biblioteka glaudėsi dabartinėse Kietaviškių pagrindinės mokyklos patalpose Kareivonių kaime.

1999 m. biblioteka persikraustė į išsikėlusios Kietaviškių pagrindinės mokyklos patalpas Kietaviškėse.

2004 m. Kietaviškės minėjo 500 jubiliejų. Tai metais biblioteka buvo renovuota, gavo naujus baldus, vyko daug įvairių masinių renginių, juose dalyvavo ir žymūs kraštiečiai.

2004 m. Elektrėnų savivaldybės viešajai bibliotekai laimėjus projektą „Viešųjų interneto prieigos taškų steigimas kaimo vietovėse“, Kietaviškių biblioteka įsigijo kompiuterinės ir biuro įrangos, naujų baldų.

2004 m. Kietaviškių biblioteka dalyvavo ir laimėjo Švietimo kaitos fondo konkursą „Knygos kaimo bendruomenei“. Projektas buvo apdovanotas padėkos raštu ir knygomis už 443,34 Lt sumą. Pagal dovanojimo sutartį Švietimo kaitos fondas padovanojo bibliotekai 50 egz. 34 pav. vertingų knygų.

2005 m. bibliotekai pradėjo vadovauti Janina Černiauskienė. Bibliotekoje toliau vykdyta aktyvi kultūrinė, švietėjiška, edukacinė veikla, dalyvauta įvairiuose projektuose, akcijoe.

2006 m. biblioteka dalyvavo „Aktyviausio kuratoriaus“ konkurse, kuriame Vilniaus apskrityje laimėta pirma vieta, kuratorė-bibliotekos vedėja J. Černiauskienė apdovanota diplomu ir kelione į Vengriją, kur dalyvavo tarptautiniame seminare „Telecentrų sėkmė“.

2008 m. biblioteka paminėjo 60-ies metų jubiliejų.

2009 m. gegužės mėnesį biblioteką nusiaubė gaisras, tačiau tų pačių metų pabaigoje pastatas buvo renovuotas ir biblioteka vėl įsikėlė į tas pačias patalpas.

2018 m. paminėtas Kietaviškių bibliotekos 70-metis.

Bibliotekoje vienuolika metų gyvavo suburtas pagyvenusių moterų klubas „Atgaiva“.

2021 m. lapkričio mėnesį bibliotekoje darbą pradėjo Rita Vaišnorienė.

2021–2022 m. vyko bibliotekos interneto skaityklos remontas. Baigus remonto darbus reorganizuotas bibliotekos darbo vietų išdėstymas bibliotekoje.

Bibliotekoje sukaupta daug vertingos kraštotyrinės medžiagos apie Kietaviškių parapijos, mokyklos, bibliotekos istoriją, tremtinius, knygnešius, įžymius kraštiečius – Juozą Kralikauską, Vacį Bukauską, Almį Grybauską, Oną Rasutę Šakienę, Konstantiną Nedzvecką, Danutę Gudelienę, Zigmą Mažeiką, kaupiama medžiaga apie kaimų istorijas. Daugelį kraštotyrinių aplankų sukaupė ilgametė darbuotoja A. Stankevičienė, jos darbą pratęsė J. Černiauskienė.

Bibliotekoje kaupiamas ir saugomas knygų ir kitų dokumentų fondas, kuris išduodamos į namus, taip pat yra sąlygos spaudinius skaityti vietoje, naudotis interneto paslaugomis. Teikiamos spausdinimo, skenavimo, kopijavimo paslaugos. Atsakoma į bibliografines užklausas, pageidaujantys vartotojai mokomi kompiuterinio raštingumo.

Bibliotekoje rengiamos literatūros, spaudinių, fotografijų, piešinių parodos, organizuojami įvairūs renginiai, susitikimai, popietės, edukacijos. Biblioteka aktyviai bendradarbiauja su seniūnijoje esančiomis įstaigomis.