Elektroninis pavardžių archyvas

Elektroniniame pavardžių archyve skelbiamos pavardės žmonių, paminėtų Lietuvos ypatingojo archyvo saugomuose Lietuvos SSR NKGB-MGB-KGB, Lietuvos SSR NKVD-MVD, Lietuvos komunistų partijos ir kt. dokumentuose.

Pagal pasirinktus kriterijus – pavardę, vardą, slapyvardį, gimimo metus, svetainėje galima rasti žmones, kurie per sovietinę okupaciją 1940–1941, 1944–1990 m. buvo ištremti iš Lietuvos, įtraukti į tremiamų asmenų sąrašus, sovietų represinių struktūrų buvo suimti, tardyti, kalinti, persekioti, slapta stebėti, dalyvavo Laisvės kovose ir neginkluotame antisovietiniame pasipriešinime, vyko iš Lietuvos į užsienį laikinai ar nuolat gyventi ir kt.

Svetainėje pateiktos pavardės yra vedamos daugiausiai iš rusų kalba rašytų sovietų represinių struktūrų dokumentų. Juos dažniausiai rašydavo ne lietuvių tautybės darbuotojai, kuriems lietuvių pavardės būdavo „kietas riešutėlis“. Tad ne retai dokumente rusiškai parašyta pavardė skiriasi nuo originalios pavardės, ir ne visada įmanoma nustatyti teisingą pavardės variantą, todėl skelbiamose pavardėse gali būti klaidų, iškraipymų ir kitų netikslumų. Gimimo datos taip pat yra pateikiamos taip, kaip jos yra nurodytos dokumente.

Plačiau