Ieškome komandos papildymo

Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka skelbia konkursą Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pareigoms užimti.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. gerai mokėti valstybinę kalbą, turėti geras anglų kalbos žinias;
  3. turėti analitinius ir vadybinius gebėjimus;
  4. turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius, suprasti debesų kompiuterijos principus;
  5. žinoti bibliotekininkystės teorijos pagrindus, norminių dokumentų, reglamentuojančių Bibliotekos veiklą, reikalavimus;
  6. žinoti bibliotekos fondo organizavimo principus ir technologiją, jo tyrimo metodiką, spaudinių ir kitų dokumentų fondo sudėtį, fondo apsaugos reikalavimus bei jo populiarinimo būdus;
  7. žinoti darbo su skaitytojais principus, skaitytojų aptarnavimo technologiją, skaitytojų poreikių tyrimo metodiką;
  8. žinoti IPS (informacijos paieškos sistemos) organizavimo principus, bibliografinės paieškos būdus, bibliotekinio ir informacinio darbo technologiją.

Išsami informacija: https://portalas.vtd.lt/