Literatūrinė paroda „Šiaurietiško krašto dainius“

Data: 2024-03-01, pabaigos data: 2024-03-29

Kategorija: Parodos

Kur vyksta: Elektrėnų biblioteka (Abonementas)

Sukanka 85 metų, kai gimė poetas, prozininkas, vertėjas Mykolas Karčiauskas.
Mykolas Karčiauskas – Lietuvos rašytojas, poetas, vertėjas. Rašytojas išleido daugiau kaip 30 eilėraščių, poemų, prozos ir vertimų knygų, taip pat knygų vaikams. Jo kūryboje vyrauja socialiniai motyvai, tautos dabarties ir istorijos apmąstymai. Eilėraščiai sukurti daugiausia lyrine epine maniera, juose vyrauja socialiniai motyvai, apmąstoma tautos dabartis ir istorija, būdingos publicistinės deklaracijos, emocingos refleksijos. Ypač didelio skaitytojų susidomėjimo susilaukė jo „Žvirgždės poema“, kurios pirmoji dalis buvo išspausdinta žurnale „Pergalė“.