Delfi+

Bibliotekose galite nemokamai naudotis Delfi plius paslauga, kuri leidžia jums skaityti visas, tiek nemokamas, tiek prenumeruojamas Delfi naujienas.

Informacija norintiems pasinaudoti šia paslauga:

  • Ši paslauga teikiama tik mūsų bibliotekose (norint pasinaudoti, reikia ateiti į biblioteką ir prisijungti prie (bibliotekos) kompiuterio).
  • Reikalingas skaitytojo bilietas.
  • Prie Delfi plius jus prijungia bibliotekininkas/bibliotekos darbuotojas.