EBSCO Publishing

EBSCO Publishing EBSCOhost paslauga – viso teksto mokslinių straipsnių DB paketas.

Temos: humanitariniai, socialiniai mokslai, medicina, sveikatos apsauga ir kt.

EBSCOhost – tai lanksti, greita periodinių leidinių santraukų ir visatekstės informacijos paieška EBSCO Publishing. Duomenų bazė aprūpina vartotoją ne tik visatekste bei bibliografine periodinių leidinių straipsnių informacija, bet ir suteikia informaciją bei prieigą prie vaizdinės informacijos kolekcijos. EBSCO Publishing produktas – EBSCOhost – taip pat siūlo vartotojams informacijos šaltinių, esančių įvairiose žiniatinklio vietose, paiešką.

EBSCO Publishing galima jungtis ir bibliotekoje, ir iš namų:

  • jungiantis iš bibliotekos kompiuterių, prisijungimo rekvizitų suvesti nereikalaujama, kadangi prieiga prie šių elektroninės informacijos šaltinių yra suteikta pagal bibliotekos kompiuterių tinklo IP adresus;
  • iš namų vartotojai privalo suvesti individualius nuotolinio prisijungimo rekvizitus: vartotojo vardą ir slaptažodį;
  • nuotolinio prisijungimo prie EBSCO Publishing rekvizitus vartotojams suteikia bibliotekos darbuotoja, atsakinga už prenumeruojamų DB administravimą el. paštu

Daugiau informacijos bibliotekos darbo valandomis:

Tel.: 8 678 84 988
El. paštu: