Gilučių biblioteka

Kontaktiniai duomenys

Liepų g. 15, 26131 Gilučių kaimas, Gilučių seniūnija, Elektrėnų savivaldybė
Tel. +370 686 04887
El. paštas:
Facebook

Naujienos

Renginiai

Renginių archyvas

Istorija

Biblioteka – tai vieta, kurioje įdomu ir jauku. Atėjus norisi pasilikti ilgėliau, pabūti tyloje, pailsėti nuo beprotiško šių laikų bėgimo. Čia gali įsiklausyti į tvyrančią ramybę ir visai netikėtai pajusti, koks įdomus ir turtingas gyvenimas. Biblioteka – tai atradimų vieta, neatskleistų paslapčių skrynia. Tai žinių labirintas su daugybe įvairiausių formų laiptų laiptelių, kuriais žengiame į vaikystę, paauglystę, suaugusiojo gyvenimą ir brandą. Biblioteka tai žinios ir išmintis, kurios priklauso žmogui kaip neatsiejama dalelė paties gyvenimo…

1974 m. Gilučių kaime iškilo pirmieji gyvenvietės namai. Žmonės statė naujus būstus ir norėjo, kad jų gyvenimas gražėtų, vaikai bei jaunimas siektų žinių. Todėl tais pačiais metais, administraciniame pastate duris atvėrė ir biblioteka. Rugsėjo mėnesį jau aptarnavo skaitytojus. Genovaitė Graužienė, pirmoji bibliotekininkė. Nuo 1977 m. bibliotekoje dirbo Jūratė Janavičienė. Po pusmečio ją pakeitė Galina Urbanavičiūtė. O 1980 metais čia įsidarbino Jadvyga Antanavičienė.

Tik įsikūrus bibliotekai, fondą sudarė apie 2 tūkst. egz. spaudinių, o 1991 m. jį sudarė daugiau kaip 8 tūkst. egz., skaitė 55 skaitytojai, iš jų – 20 vaikų. 1975 m. skaitė 180 skaitytojų, iš jų – 56 vaikai. 1976 m. skaitė jau 471 skaitytojas, iš jų – 111 vaikų. Iki 2000 m. gegužės mėnesio biblioteka priklausė Kaišiadorių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, o įsteigus naują Elektrėnų savivaldybę, tapo naujos viešosios bibliotekos filialu. Laimėjus VIPT projektą, 2005 m. gegužės mėnesį bibliotekoje atidarytas Viešasis interneto prieigos taškas su 4 kompiuterizuotomis darbo vietomis, buvo įsigyti nauji baldai, atnaujintos patalpos, pakeisti langai, durys.

Nuo 1987 m. bibliotekai vadovauja vyr. bibliotekininkė V. Tamošiūnienė. Ji glaudžiai bendradarbiauja su seniūnija, kraštiečiais, prisidėjo prie knygos „Elektrėnai“ rengimo – yra knygos bendraautorė, parašė Gilučių seniūnijos kaimų istoriją, rinko žmonių, gyvenusių tose vietose, prisiminimus. V. Tamošiūnienė – naujų idėjų, įvairių akcijų organizatorė. Šešis metus organizuoja gerumo akciją onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams „Spalvotas pavasaris“.

2014 m. duris atvėrė Liaudies amatų kūrybinės dirbtuvės, kurioms vadovauja bibliotekininkė. Čia atėjęs kiekvienas gali jėgas išmėginti keramikos srityje, bei tautinių juostų audime.

2019 metų pradžioje bibliotekoje yra daugiau kaip 6416 dokumentų, prenumeruojami 29 pavadinimų periodiniai leidiniai, aptarnaujama daugiau kaip 233 vartotojai, kuriems per metus išduodama per 7865 dokumentai.

Gilučių bibliotekoje kaupiami bei saugomi spaudiniai ir kiti dokumentai, renkama ir kraštotyros medžiaga apie Gilučių seniūniją ir jos žmones. Ypač reikšmingi čia saugomi kraštiečio publicisto, rašytojo, kultūros veikėjo Juozo Kundroto 10 kūrinių rankraščių originalai. J. Kundrotas, žurnalistas, rašytojas, daugelio premijų laureatas, parašęs per keturiasdešimt knygų, gimė 1934 m. Pūstakiemio kaime (Gilučių sen.). Jo kūryboje vyrauja atsiminimai, novelės, monografijos, romanai, atspindintys įvairių istorinių asmenybių gyvenimus, eseistika. J. Kundrotui už 2008 metais išleistą dokumentinį romaną „Įskelti titnagą“ 2010 m. įteikta Lietuvos rašytojų sąjungos ir Lietuvos žurnalistų sąjungos įsteigta J. Tumo-Vaižganto premija. Gilučių bibliotekoje rašytojas pirmą kartą apsilankė 1999 m., tada supažindino skaitytojus su savo kūryba. Nuo to laiko tokie susitikimai vyksta beveik kiekvienais metais.

Bibliotekoje yra rengiamos literatūros parodos, organizuojami žodiniai, vaizdiniai renginiai, teikiamos dokumentų kopijavimo, spausdinimo paslaugos, sudaryta galimybė nemokamai naudotis kompiuterine įranga.